0850 123 113

12.7.2024 

Prístup k službe si môžete zriadiť na svojej pobočke ČSOB, ktorá vedie Vaše účty. Viac informácií na www.csob.sk.
Ak nevykonáte po dobu 5 minút žiadnu operáciu, budete z aplikácie automaticky odhlásený.